Stadgar

Nedan kan du läsa och ladda ner våra stadgar.

Gällande stadgar

Stadgar reviderade efter ändring 2019

Historiska stadgar

Stadgar 2011