Bli medlem

Posten Seniorerna är en naturlig mötesplats för alla som varit post- eller postgiroanställda. Vårt rekryteringsområde är Stockholm och Gotlands län. Även andra som känner samhörighet med Stockholmsavdelningen kan tillhöra avdelningen. Din make/maka eller sambo/särbo kan bli medlem i föreningen och delta i aktiviteter till lägre kostnad

Medlem i föreningen kan den bli som:
pensionerats från enhet inom postkoncernen, oavsett pensioneringsår och bostadsort
tidigare varit postanställd och är pensionär
är make, maka, sambo eller särbo till medlem
är efterlevande pensionär till tidigare postanställd

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150 kr per år. Den betalas i januari genom avdrag från Nordeakonto eller genom egen inbetalning senast den sista januari till Plusgiro 13 06 66-1 eller Bankgiro 429-4807. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att vi sparar dina uppgifter för medlemsadministration Uppgifterna sparas så länge medlemskapet gäller. Därefter raderas uppgifterna.(Allt enligt Dataskydds-förordningen – GDPR). Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Anmälningsblankett för ny medlem pdf-format hittar du genom att klicka här. Ifylld anmälan skickas per post till angiven adress på blanketten. Alternativt använd formuläret här nedan.