Praktisk info

Anmälan till aktivitet

Anmälan till en aktivitet görs i första hand via hemsidan. Om du inte har tillgång till dator skriver du ett meddelande till respektive aktivitetsansvarig. Adresser finns på sista sidan i programmet.

Vi tillämpar följande regler för anmälan och betalning:

Medlemmar som vill gå tillsammans och önskar få platser intill varandra (t ex teater) gör gemensam anmälan i anmälarens namn. Hela betalningen görs av anmälaren.

Medlem med rörelsehinder/annat handikapp ordnar själv den assistans som behövs.

Vid anmälan via hemsidan skickas en bekräftelse till angiven mejladress. Genom att anmäla dig till en aktivitet accepterar du att vi sparar dina uppgifter i en deltagarförteckning till dess aktiviteten är genomförd. (Dataskyddsförordningen – GDPR Läs mer).

Betalning
Betalningen gör du till vårt Plusgiro 13 06 66-1 eller Bankgiro 429-4807, gärna via din internetbank. Ange namn samt nummer och belopp för respektive aktivitet när du betalar. Betalningar ska vara oss tillhanda senast angiven dag så att vi slipper påminna och för att du inte ska förlora din plats om det är kö. Tänk på att bankgiroinbetalning kan ta längre tid.

Återbud och återbetalning
Om du anmält dig till en aktivitet och lämnar återbud senast sista betalningsdagen får du pengarna tillbaka. Vid senare återbud sker i regel ingen återbetalning. Lämna återbud snarast möjligt!

Turordning och kölista vid stor efterfrågan
Anmälningarna turordnas efter ankomstdatum. Om du inte får plats på grund av att aktiviteten är fulltecknad sätter vi upp dig på kölista. Du får då besked om detta. Hör du inte av oss har du kommit med.