Integritetspolicy

Europeiska personuppgiftsförordningen GDPR, rutiner inom Posten
Seniorerna med lokalföreningar

Posten Seniorerna behandlar personuppgifter på både central och lokal nivå. Detta dokument beskriver Posten Seniorernas policy för och hantering av personuppgifter på central nivå (dokumentet bygger på regelverket i dataskyddsförordningen). Personuppgifterna används för att värva nya medlemmar efter listor på pensionerade medarbetare från PostNord. 

De används också för att lämna information om föreningens verksamhet och för att anordna aktiviteter, i huvudsak på lokal nivå. Den lokala nivån har kompletterande rutiner. Styrelsen för Posten Seniorerna är personuppgiftsansvarig (PuA). Styrelsen bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. 

Styrelsen är ansvarig för att föreningen följer lagen. Information som hanteras av Posten Seniorerna säljs inte vidare. Vi presenterar inte bilder och ljud avseende personer utan att medgivande erhållits.

Behov av medlemsregister

Antalet medlemmar utgör underlag för

 • Bidrag från PostNord AB 
 • Underlag till budget
 • Antalet deltagare till föreningens Representantskap enl stadgar
 • Statistik

Registret används även till

 • Information till medlemmarna
 • Övriga kontakter med medlemmar

Uppgifter som finns i medlemsregistren som hanteras av centralstyrelsen och lokalföreningarna

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fysiskt eller digitalt program

Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör och all redovisning skett.


Posten Seniorernas hemsida

På hemsidan finns allmän information om föreningen med syfte, ändamål och stadgar, för allmänheten och inte minst de egna medlemmarna. Posten Seniorernas policy för och hantering av personuppgifter finns också publicerat på hemsidan(dokumentet bygger på regelverket i dataskyddsförordningen). På hemsidan finns också lokalföreningarna registrerade med aktuella ordföranden och deras e-postadresser.

Datalistor från PostNord

Styrelsen för Posten Seniorerna får datalistor från PostNord som innehåller information om anställda som ska gå i pension.

Datalistorna innehåller

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress

Informationen används för att erbjuda nya seniorer medlemskap i föreningen. Listorna makuleras efter utskick.

Personuppgiftsbiträden

Nedanstående företag behandlar personuppgifter (Personuppgiftsbiträde) på uppdrag av föreningen (Personuppgiftsansvarig).

 • Nordea (bank som hanterar medlemsavgifter och betalningar)
 • WebButler (administratör av hemsidan)

Styrelsen har avtal med ovanstående företag om hantering.

Detta dokument angående policy och hantering av personuppgifter har fastställts av styrelsen för Posten Seniorerna 2018-04-25