09 Feb 2310
I slottets nordöstra flygel ligger Bernadottebiblioteket
13 Feb 2311
Att besöka Riksdagshuset ger ökade kunskaper om riksdagens arbete och hur politik på nationell nivå fungerar
14 Feb 2312
Under senare delen av 1800-talet hade nästan alla hem i Sverige åtminstone något hushållsverktyg från Bolinders och...
17 Jan

Extravisningar
Akt 2310 Bernadottebiblioteket &
Akt 2340 Studiebesök på Åkeshovs reningsverk
Platser kvar
Akt 2317 Ruths garderob

Läs mer

14 Dec

2338 Förhandsinfo om tredagarsresa till Hälsingland i augusti. Om det låter trevligt gör en intresseanmälan (ej bindande). Aktiviteten hittar du här på hemsidan i augusti i kalendern eller i fliken Aktiviteter.