01 Dec 2060
INSTÄLLD AKTIVITET
15 Dec 2061
INSTÄLLD AKTIVITET
19 Dec 2062
AKTIVITETEN INSTÄLLD
11 Nov
Till dig som läser programmet här på hemsidan
Om du avstår från det tryckta programmet bidrar du till minskad smittrisk för styrelsen och sänkta kostnader för föreningen. Skicka ett mejl till styrelsen@postseniorerna.se. Ange" Program på hemsidan"
18 Aug

På grund av det ökade antalet covid-19 fall har vi beslutat att ställa in resten av aktiviteterna i höst