Medlemskap

Vem kan bli medlem
Posten Seniorerna är en rikstäckande förening med flera lokalföreningar och är en naturlig mötesplats för alla som varit post- eller postgiroanställda. Posten Seniorerna bildades 1992 och är en opolitisk, opartisk förening och driver inte facklig verksamhet. Läs mer om moderföreningen

Vårt rekryteringsområde är Stockholm och Gotlands län. Även andra som känner samhörighet med Stockholmsavdelningen kan tillhöra avdelningen. Din make/maka eller sambo/särbo kan bli medlem i föreningen och delta i aktiviteter till lägre kostnad

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150 kr per år. Den betalas i januari genom avdrag från Nordeakonto eller genom egen inbetalning senast den sista januari till Plusgiro 13 06 66-1 eller Bankgiro 429-4807. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att vi sparar dina uppgifter för medlemsadministration Uppgifterna sparas så länge medlemskapet gäller. Därefter raderas uppgifterna. (Allt enligt Dataskydds-förordningen – GDPR). Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.


Adressändring
Anmäl ändring av adress, telefon, och e-postadress till styrelsen@postseniorerna.se  så att vi kan hålla medlemsregistret aktuellt.