Bli medlem

Posten Seniorerna är en naturlig mötesplats för alla som varit post- eller postgiroanställda. Vårt rekryteringsområde är Stockholm och Gotlands län. Även andra som känner samhörighet med Stockholmsavdelningen kan tillhöra avdelningen. Din make/maka eller sambo/särbo kan bli medlem i föreningen och delta i aktiviteter till lägre kostnad


Medlem i föreningen kan den bli som:
pensionerats från enhet inom postkoncernen, oavsett pensioneringsår och bostadsort
tidigare varit postanställd och är pensionär
är make, maka, sambo eller särbo till medlem
är efterlevande pensionär till tidigare postanställd

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150 kr per år. För att bli medlem, anmäl dig här.

Adressändring
Anmäl ändring av adress, telefon, och e-postadress till styrelsen@postseniorerna.se  så att vi kan hålla medlemsregistret aktuellt.