Arsmote
2410
Möteshandlingarna delas ut vid mötet. Handlingarna kommer också att finnas på vår hemsida.

Motioner, som ni önskar få behandlade, ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 januari.

Efter årsmötet kommer någon från Postnords ledning att informera om läget och framtiden för företaget.

I priset ingår kaffe och kaka före samt landgång och dryck efter mötet. Du är välkommen även om du inte vill äta efter mötet.
Då behövs naturligtvis ingen föranmälan och ingen betalning.


Tid och plats:Tisdag 20 februari 13.00 Postnords huvudkontor Kristinasalen, Terminalvägen 24, SolnaSamling:Kaffe och kaka serveras från 12.30Pris:80 krAnmälan senast:6 februariBetalning senast:12 februariAnsvarig:Göran Nordahl, 073-321 53 10, goran.nordahl@hotmail.com