20220301__resande_man-vrak-
2213
Vad är det som döljer sig under ytan av Östersjön.

Ingen annanstans i världen finns så många bevarade vrak av träskepp som här. Museet visar ett urval av de många fynd som gjorts och berättar också om hur marinarkeologiskt arbete går till. Vi får en guidad visning på temat Det delade havet, som skildrar hur människan har använt Östersjön under olika tidsepoker. 


Tid och plats:Tisdag 1 mars 12.00 Djurgårdsstrand 17Samling:11.45Pris:270 kr resp 330 för ej medlemAntal platser:Min 15 max 20 personerAnmälan senast:11 februariBetalning senast:18 februariAnsvarig:Lars-Erik Torstenson, 073 788 73 00, larserik.torstenson@gmail.com