Arsmote
2106
På grund av covid-19 kan vi inte genomföra årsmötet i Kristinasalen

Det är trots det angeläget att du anmäler dig till årsmötet, men inte betalar årsmötesavgiften. Alla

som anmält sig kommer nämligen att få göra sin röst hörd via en brevenkät. Vi kommer att skicka ut

dagordning med förslag till beslut. Du kryssar för ja eller nej vid varje förslag och skickar sedan in din

"valsedel" till styrelsen@postseniorerna.se. 

Efter sista svarsdatum skrivs protokollet och publiceras på hemsidan.

Ärenden som du vill ta upp på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 2020-01-26.


Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan från och med den 1 februari 2021.

Tid och plats:Tisdag 16 februariAnmälan senast:2 februari 2021Ansvarig:Marie-Louise Israelson 070-874 41 68, gmlisraelson@hotmail.com