1904 Våren 1919 - mellan stillestånd och fred

Föregående aktivitet  Nästa aktivitet

Det brukar heta att första världskriget pågick mellan 1914 och 1918. Men stämmer det?

Om ett krig börjar med en krigsförklaring slutar det med ett fredsfördrag. Men 1918 slöts ingen fred, utan det som inträffade den 11 november var ett vapenstillestånd. Fredsförhandlingarna började i januari 1919, först den 28 juni – på dagen fem år efter skotten i Sarajevo – undertecknades fredsfördraget i Versailles.

Våren 1919 var en turbulent tid då Europas och världens kartor ritades om och nya maktstrukturer ersatte gamla. Inte minst uppdelningen av det kollapsade Osmanska imperiet har fått direkta konsekvenser för vårt vardagsliv idag. De gränsdragningar som gjordes för bland annat Turkiet, Irak, Syrien och Libanon ger fortfarande upphov till krig och flyktingströmmar. Tyskland skakades av såväl revolution som inbördeskrig – och ännu var inte freden framförhandlad. Samtidigt pågick inbördesstrider i hela Central- och Östeuropa, med ett blodigt inbördeskrig i Ryssland ur vilket Sovjetstaten uppstod.

Inför våren 2019 kan det vara värt att påminna sig att kriget inte tog slut 1918, utan att de strider som ägde rum under våren för hundra år sedan fortsätter att prägla vår samtid.

Vi får en intressant föreläsning om detta av Erik Tängerstad, uppskattad lärare, föreläsare och författare.

I restaurang Treskillingen äter vi sedan gemensam lunch inkl dryck, kaffe och kaka.

Tid och plats: 
Tisdag 29 januari 11.45
Samling: 
11.30 Postmuseum, Lilla Nygatan 6
Ansvarig: 
Ulla Regeheim, 073 313 20 70, ulla.regeheim@gmail.com
Pris i kr: 
195 resp 245 för ej medlem
Anmälan senast: 
2019-01-14
Betalning oss tillhanda: 
2019-01-17
Antal: 
Max 60 deltagare