Varningsmeddelande

Detta formulär för bokning är stängt.

1903 Bååtska Palatset

Föregående aktivitet  Nästa aktivitet

Aktiviteten är tyvärr fullbokad

Vi gör ett nytt besök hos Svenska Frimurare Orden, Sveriges äldsta ännu verksamma ordenssällskap. Dess syfte är att ”verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling”. Vid visningen som tar ca 90 min får vi en introduktion till frimureriets historia och verksamhet i Sverige. Vi ser också Bååtska palatset med dess värdefulla kultur- och konsthistoriska samlingar.
Aktiviteten avslutas med gemensam lunch i intilliggande Blasieholmens Konferens & Restaurang.

Visningen går genom tre våningsplan och personhiss som rymmer rullstol eller rollator saknas.
Fotografering är inte tillåten under visningen.

Tid och plats: 
Torsdag 24 januari 11.00
Samling: 
10.45, Blasieholmsgatan 6, Bååtska Palatsets entré
Ansvarig: 
Birgitta Ellius, 073 079 02 42, birgitta@ellius.se
Pris i kr: 
180 resp 225 för ej medlem
Anmälan senast: 
2019-01-08
Betalning oss tillhanda: 
2019-01-15
Antal: 
Max 20 deltagare