Välkommen till Postseniorerna i Stockholm

Nu finns höstens aktiviteter att boka!  Varje aktivitet bokas för sig - en i taget !

    önskar Styrelsen!

Det är naturligtvis glädjande att ni gillar våra aktiviteter men följden blir att de blir fullbokade så alla kommer inte med -  bl a Julkonserten! Är en aktivitet fullbokad hjälper det inte att mejla en anmälan till den aktivitetsansvarige. Har vi stängt ett anmälningsformulär tar vi inte emot fler anmälningar till den aktiviteten. Det finns i detta läge redan ett antal på väntelista!